FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/10/2011

Möjlighet att ogiltigförklara bodelningsavtal

Angående sämjedelning, så skilde jag och min man oss i mars och vi gjorde ett bodelningsavtal som innebar att jag tog över fastigheten och sedanså är det skrivet att det övriga har sämjedelats med underskrift och allt som det ska vara. Nu har han gått till en advokat och kräver att han ska ha en massa lösöre, och en bil som står på mig. Har han verkligen rätt till det?

Lawline svarar

Hej, Ett bodelningsavtal ska upprättas skriftligen och båda makarna ska skriva under handlingen enligt Äktenskapsbalkens (ÄktB) 9 kap. 5 §. Har ert bodelningsavtal uppfyllt dessa formkrav ska avtalet gälla enligt principen pacta sunt servanda (avtal ska hållas). För att ogiltigförklara ett avtal krävs t.ex. att avtalet tillkommit i strid mot tro och heder eller genom svekligt förledande. Detta är lagstadgat i avtalslagens 3 kap. och finns att läsa här https://lagen.nu/1915:218#K3 Vänligen
Sara SRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000