rätt att ta del av allmän handling

FRÅGA
Är ett hyreskontrakt mellan en privatperson och en fastighetsägare en offentlig handling som jag har rätt att ta del av?? Är det någon skillnad om det rör sig om en privat fastighetsägare eller ett kommunalt bostadsbolag ??
SVAR
Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den upprättas eller förvaras hos myndighet, eller är att anse som inkommen till myndigheten, 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. här

Du har alltså ingen rätt att ta del av ett hyresavtal mellan en privat fastighetsägare och en privatperson eftersom ett privatägt fastighetsbolag inte är en myndighet.

Om kommunen äger hela bostadsbolaget har du rätt att ta del av allmänna handlingar från bolaget, enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen. Vissa handlingar kan dock skyddas av sektretess, se mer 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen.

Med vänlig hälsning
Lina Radovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (381)
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?
2021-11-30 Kan man begära ut domar från Norge?

Alla besvarade frågor (97650)