Enkelt skuldebrev: Ny borgenär har inte bättre rätt än den gamla

2011-10-22 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Jag har köpt en gräsklippare på kredit av min granne för 2000 kr och undertecknat ett skuldebrev på samma belopp. Skuldebrevet formulerades såhär: ”Till Namn Efternamn betalar jag…” (Alltså grannens namn) Jag blev dock tvungen att byta en reservdel på gräsklipparen för 300 kr. Med anledning av detta tänkte jag begära ett prisavdrag med 300 kr. Har jag kvar denna möjlighet om min granne överlåter skuldebrevet till någon annan? Vänligen
SVAR
Hej

Regler kring prisavdrag och fel i varan finner du i Köplag (1990:931), KöpL. Anledningen till att jag hänvisar dig till denna lag är att, enligt vad jag har förstått, det är så är din granne en konsument, vilket även du är (Konsumentköplagen gäller endast när köpet skett mellan konsument och näringsidkare), se 30-48 §§ KöpL, här. Har du rätt enligt dessa regler att kräva prisavdrag mot grannen blir då frågan om du har samma rätt gentemot en ny innehavare av skuldebrevet.

Skuldebrevet ni har tecknat utgör ett enkelt skuldebrev, eftersom det är ställt till viss man, ”Namn Efternamn”, alltså din granne, och inte till innehavaren (vilket är vem som helst som har fått skuldebrevet i sin besittning). Detta förutsatt att du inte gett ditt medgivande till inteckning, i så fall är det reglerna som löpande skuldebrev som gäller, se 3 kap. 26 § Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL, här. Av 3 kap. 27 § SkbrL framgår att om ett enkelt skuldebrev överlåtits så har du som gäldenär samma rätt gentemot den nya borgenären att göra invändningar som du hade gentemot den gamla. En ny innehavare av skuldebrevet har alltså inte bättre rätt gentemot dig än den gamla hade.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar
Mari-Helen Schöllin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (143)
2020-08-27 Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet
2020-08-23 När måste jag betala min skuld?
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan

Alla besvarade frågor (84316)