FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/10/2011

Gemensam fastighet har sjunkit i värde = ersättningsskyldighet för parten som flyttar ut?

Vi är ett gift par som skall separera. Jag undrar hur man gör med en fastighet som idag har ett lägre värde än vad vi betalt för den? Innebär det att den som flyttar måste betala halva mellanskillnaden till den som bor kvar?

Lawline svarar

Hej! Det faktum att er fastighet sjunkit i värde medför inte en skyldighet för den part som flyttar att ersätta den andre för värdeminskningen. Det som avgör vem som eventuellt får överföra tillgångar till den andre beror på utfallet i bodelningen. Reglerna kring bodelning hittar du i 9 kap. – 13 kap. Äktenskapsbalk(1987:230), ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Fastigheten är bara en av de saker som tas med i en bodelning, förutsatt att den är giftorättsgods. (Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, vilket framgår av 7 kap. 1 § ÄktB.) Med Vänliga Hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000