Dödsbodelägare

Hej! Min fråga är vi är två bröder som ska dela på materiella ting efter vår mamman som har avlidit.Finns det någon lag som förbjuder att man är i lägenheten själv utan att den andre vet om det?.Måste båda vara där när man beträder lgh???? Lag???

Lawline svarar

Hej, Regler kring arvskifte hittar du i ärvdabalken, ÄB. I ÄB finns inga regler som förbjuder någon dödsbodelägare att beträda egendom som tillhör dödsboet. Detta ger dock ingen rätt att tillgodogöra sig någon del av egendomen innan det att boet har skiftats. I övrigt är dödsbodelägare skyldig att ersätta skada som uppstått genom dennes uppsåt eller vårdslöshet. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”