FrågaPROCESSRÄTTDomstol11/10/2011

Laga domstol vid tvistemål

Hej, Jag ligger i tvist med min före detta hyresvärd gällande ersättning för flyttstädning. Jag förväntar mig att de sänder in en stämningsansökan då jag bestritt fakturan de sänder till mig på en liten summa som "straff" för att de tyckte att det inte var tillräckligt städat. Jag har ej ingått avtal att utbetala ersättning om de ej godkänner besiktningen. Jag avhjälpte däremot felet och städade igen och har därefter ej fått ny besiktning. Men ändå kvarstår deras uppfattning från den första besiktningen. Så jag funderade på i vilket forum de kommer att stämma mig och så läste jag att det är i den ort där svaranden var folkbokförd 1 nov föregående år enl RB 10:1. Detta är dock inte så bra för min del eftersom jag var folkbokförd i min hyresvärds stad 1 nov föregående år och nu bor jag i en stad 15 mil därifrån. Kan man på något sätt komma runt detta? För jag vill att det ska bli så jobbigt för dem som möjligt att stämma mig därför vill jag att förhandling ska ske i min hemstad.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Då jag uppfattar det som att du framförallt frågar om forumfrågan, det vill säga vilket domstol som är behörig att avgöra tvisten, kommer jag inte att gå in på själva sakfrågan gällande hyresvärdens rätt att ta ut avgiften trots att du avhjälpt bristen. Precis som du angivit i din fråga är det 10 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) som är tillämplig. Denna paragraf anger att laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort där svaranden (det vill säga du, i det här fallet) har sin hemvist. I paragrafens andra stycke specificeras att som hemvist anses den ort där svaranden var bokförd den 1 november föregående år. Detta datum är avgörande för frågan om vilken domstol som är behörig och det spelar således ingen roll om svaranden är folkbokförd på annan ort när stämningsansökan inlämnas till domstolen. 10 kap. 1 § RB är ett s.k. "allmänt fora", till skillnad från de särskilda fora som anges i vissa av kapitlets övriga paragrafer. I vissa fall uppfylls kraven i flera paragrafer och forumen konkurrerar då med varandra. Käranden (hyresvärden i detta fall) kan då ibland ha valrätt mellan flera olika forum. I det nu aktuella fallet är det emellertid endast 10 kap. 1 § RB som är tillämplig och laga domstol är alltså rätten i den ort där du tidigare var folkbokförd. Du har som svarande tyvärr ingen möjlighet att välja att tvisten ska prövas av domstolen på orten där du nu bor, då denna domstol inte är laga domstol. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo