Underårigs rättshandlingsförmåga

2011-10-11 i Barnrätt
FRÅGA
Om en 13 årig köpte en jacka för 3000 kr men vill lämna tillbaka den, men säljaren gav henne inget öppetköp. Kan det ångra ändå eller vad säger lagarna ?
SVAR
Hej,Huruvida ni kan lämna tillbaka jackan eller inte beror på omständigheterna vid köpet. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas vilket skulle betyda att finns inget öppet köp har man inte rätt att lämna tillbaka varan. Från denna regel finns undantag och ett av dem är när underårig (någon under 18 år) ingått avtal vilket regleras i Föräldrabalken 9 kapitlet 1 §. Underåriga har i regel inte rätt att ingå avtal utan förmyndarens samtycke. Förmyndarens samtycke måste vara uttryckligt eller kan vara ett samtycke genom att förmyndaren ger barnet pengar som barnet har rätt att förfoga över. I RH 1988:82 fann kammarrätten att en 13-årig flickas inköp av ett par stövlar var giltigt, när det skett för barnbidragspengar som modern överlämnat till henne i syfte att bl a köpa ett par stövlar. Modern hade då inte gett sitt samtycke till just detta inköp utan mer generellt angivit vad pengarna var avsedda för. Min tolkning av rättsfallet är att förmyndaren måste ge riktlinjer till vad summan är avsedd för och inte låter den underåriga rätt att fritt förfoga över pengarna för att avtalet ska vara giltigt.Skulle din 13-åring fått pengar av dig i syfte att inhandla kläder skulle detta kunna tolkas som ett samtycke att köpa jackan och därmed skulle köpet inte gå åter. Är omständigheterna sådana att inget samtycke anses föreligga ska köpet däremot gå åter, ni har med andra ord i så fall rätt att lämna tillbaka jackan enligt Föräldrabalken 9 kapitlet 7 §. Vänligen
Sara S
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)