Innehåll i avtal om umgänge

2011-10-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hur ska ett avtal om umgänge se ut? vad behöver man ha med för att få det godkänt hos socialnämnden? Mvh Malin
SVAR
Hej Malin,

Formmässigt ska ett avtal om umgänge vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och godkänt av socialnämnden. När avtalet godkänns av socialnämnden blir den exigibel, dvs verkställbar precis som en dom. Detta är bra att veta ifall någon får för sig att inte hedra överenskommelsen.

Innehållet får föräldrarna komma överens om tillsammans, men för att få socialnämndens godkännande måste avtalet vara till barnets bästa. I synnerhet ska beaktas risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (2a§ föräldrabalken här). Det finns inte någon schablon över vad som anses vara barnets bästa, utan en bedömning ska göra i varje individuellt fall.

Beroende på hur moget och gammalt barnet/barnen är, så inkluderas i barnets bästa att man beaktar hans/hennes vilja i frågan om umgänget. En tumregel är att när barnet är 12 år gammalt så är mognads graden så hög att man till stor del ska lyssna på hans/hennes vilja när man bestämmer i frågor angående vårdnad, boende och umgänge.

Lycka till med ert avtal!
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80627)