FrågaPROCESSRÄTTDomstol07/10/2011

Processen vid tvistemål

Hej, Fick tidigare svar från er och det är jag väldigt tacksam för. Jag har en till fundering. Köparen här håller fortfarande på och hör av sig till mig och hotar om att gå vidare till jurist om jag inte tar tillbaka bilen eller betalar 15-20 000kr för ny motor. Motor kostar inte så mycket och han skriver att motorn är ett "katastrof bygge" och att han kan se det. Men det är den inte, den har funkat superbra den här motorn han har ju kört sönder den och vill lura tillbaka pengar från mig. Han säger att han kan se att motorn är ett katastrofbygge men då skulle han väl ha sett det på plats innan han köpte bilen då han gick igenom bilen? Iaf, kan han dra den här saken vidare till Tingsrätt? Han gör mig väldigt illa till mods med sina sms och det går ut över både mitt arbete och fritid och jag orkar inte det här längre. Kan jag få lite info om hur de kan gå tillväga? Ska man ha en advokat och ska jag bekosta det i sånt fall? Tar Tingsrätten sig ann alla typer av tvister som den här eller finsn det minimumbelopp vid försäljning? Hur lång tid tar en sån här sak? Köparen är inte klok och vill ha så mycket info jag kan om hur det här fungerar.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Köparen har möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, för att få en lösning på tvisten. Köpeskillingens storlek påverkar inte möjligheterna att lämna in en stämningsansökan, däremot är det avgörande för om domaren får avgöra tvisten på egen hand eller om målet ska avgöras tillsammans med nämndemän. Om beloppet som parterna tvistar om är mindre än ett halvt basbelopp så är målet ett så kallat "småmål" och det kan då avgöras av en ensam domare. I ditt fall är emellertid köpeskillingen så pass stor att den inte klassas som ett sådant mål. Om stämningsansökan ges in kommer du att kontaktas av domstolen och ges möjlighet att avge din inställning i tvisten, i ett så kallat svaromål. Efter skriftväxling kan förhandling i tingsrätten hållas. Du kan företräda dig själv, men det ska framhållas att det kan vara vanskligt göra det. Viss vägledning fås under rättegången, genom att rättens ordförande anger när det är respektive parts tur att tala. Det är dock generellt sett en stor trygghet att ha ett ombud med juridisk skolning, som kan vara till stöd i den annorlunda situation som en domstolsförhandling nog kan sägas vara för de flesta. Det är möjligt att du har rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring, vilket kan användas till kostnaden för ombud. Det kan därför vara bra att du kontaktar ditt försäkringsbolag och ser hur ditt skydd ser ut. Enligt huvudregeln får förlorande part ersätta den andre partens rättegångskostnader. Detta innebär att den förlorande parten får betala såväl sina egna som den andra partens kostnader för ombud och dylikt. Undantag från huvudregeln finns, till exempel då den vinnande parten bara vinner framgång med vissa av sina yrkanden. Angående din fråga om hur lång tid det kan tänkas ta är det svårt att ge ett bra svar. Det som kan sägas att det alltså först ska genomföras en skriftväxling och sedan hålls ofta även ett förberedande sammanträde. Vid detta sammanträde försöker domaren utröna möjligheterna till en förlikning mellan parterna. Ofta utmynnar ett sådant sammanträde i en förlikning, det vill säga att parterna kommer överens om en lösning på tvisten. Någon huvudförhandling behöver då inte hållas. Parterna behöver inte vänta till det förberedande sammanträdet för att förlikas, utan kan göra det närsomhelst under processens gång. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo