Allmän resp. speciell förvaltningsrätt

Jag undrar vad det principiella förhållandet mellan allmän och speciell förvalningsrätt är?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Den allmänna förvaltningsrätten reglerar myndigheternas organisation och verksamhet samt de offentliga beslutsfattarnas rättsställning. Den allmänna förvaltningsrätten tar sikte på regler och problem som är gemensamma för all förvaltningsrätt (beslutsfattande förvaltning och förvaltningsprocesser inom förvaltningsrätten). Den speciella förvaltningsrätten tar sikte på de skilda verksamhetsgrenarna inom förvaltningsrätten. Inom varje verksamhetsgren finns en eller flera specialförfattningar som reglerar skilda speciella områden. Exempel på sådana regleringar kan gälla omhändertagandet av unga (LVU), tvångsingripande mot narkomaner (LVM), sociala förmåner (SoL), skolverksamhet (SkolL) m.fl. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000