Styrelseordförandes utslagsröst

Jag är ordförande i en brf. Vi är 4 i styrelsen. Min fråga är vad utslagsrösten innebär. Om röstsiffrorna är 2-2, är det då min mening som gäller? Eller är det som en ledamot påstår, att jag inte kan både rösta och ha utslagsröst?

Lawline svarar

Hej, Kan en bostadsrättsförenings styrelse inte enas om ett beslut och antalet röstberättigade medför att röstningen blir oavgjord innebär ordförandes utslagsröst precis som du skriver att förslaget denne har lagt sin röst på väger tyngre. Med vänlig hälsning,
Lina HjorterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”