FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/09/2011

Fullmakt

Vad är skillnaden mellan uppdrag och fullmakt?

Lawline svarar

Hej, Avtalslagen 2 kap (https://lagen.nu/1915:218) behandlar fullmakter. Enligt 10§ är en fullmakt ett uppdrag att utföra något för en annans räkning. Fullmakten kan som huvudregel vara både muntlig och skriftlig. En sk ställningsfullmakt kan även finnas till följd av ett agerande mot tredje man, exempelvis när en kassör anställd i en matvarubutik säljer livsmedel till en kund, vilket faller inom kassörens behörighet. Kassören anses då ha en fullmakt från affären att sälja livsmedel eftersom detta ligger inom kassörens arbetsuppgifter. Med vänlig hälsning,
Lina HjorterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”