Förlust av arv p.g.a. gåvor till annan bröstarvinge, förskott på arv?

Hej! Jag har en fråga angående förskott på arv och gåvor till bröstarvingar. Min sambos mor har en biologisk bror och deras föräldrar lever bägge två. Nu har hennes far skänkt en jordbruksfastighet med tillhörande skog och inventarier till brodern. Troligen finns även andra större tillgångar som fadern har för avsikt att skänka bort till brodern innan sin död. Är det juridiskt möjligt att skänka bort hela sin förmögenhet till en bröstarvinge för att på detta vis förneka den andra bröstarvingen dennes laglott? Kan min sambos mor göra något för att i framtiden få ut sitt arv? Mycket tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! När fadern skänker bort egendom till den ena av sina två bröstarvingar är presumtionen enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken att dessa gåvor vid gåvogivarens död ska ses som förskott på arv och alltså räknas av gåvotagarens (broderns) arv efter den döde. Har gåvogivaren i samband med gåvan angivit att gåvan inte ska ses som förskott på arv ska dock den dödes vilja respekteras och gåvorna inte ses som förskott på arv varför gåvotagaren ärver med lika rättigheter som övriga bröstarvingar. Gåvotagaren (brodern) kan inte tvingas "betala tillbaka" från gåvorna, dvs. om gåvorna är större än det kvarvarande arvet kan gåvogivaren (brodern) aldrig tvingas betala vad den andre bröstarvingen gått miste om i arv tillbaka till den bröstarvingen. Brodern kan alltså aldrig, hur stora gåvor han än får, tvingas betala din sambos mamma några pengar vid arvsskiftet för att hon får förhållandevis lite i arv p.g.a. gåvorna, detta enligt 6 kap. 4 § Ärvdabalken om inte något förbehåll om återbetalning av gåvorna i samband med arvsskiftet angetts i samband med gåvan. Så din sambos morfar kan om han vill skänka bort sin förmögenhet till din sambos farbror med förbehåll om att gåvorna inte ska vara förskott på arv och på så vis förneka din sambos mamma en stor del av hennes arv. Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”