Skadestånd för hundägare

Hejsan! Två stora hundar sprang in i vårt hus och bet ihjäl vår lilla hund i vardagsrummet. Min sambo försökta hindra dem, men då bet de henne i handen. Dörren var öppen och sambon och vår hund var precis framför huset när de hände. När de såg hundarna komma sprang de in men hann inte stänga dörren. Sambon fick uppsöka vård och kan efter nästan två månader inte använda tummen. Nu undrar jag - är det rimligt att begära skadestånd från dessa hundägare och ungefär hur mycket? Om de vägrar betala, och vi kontaktar advokat, vem är det som betalar rättegångskostnaderna?

Lawline svarar

Hej, Det är absolut värt att begära skadestånd av hundägarna. Både för din sambos skada och för er hunds död. I lag om tillsyn över hundar och katter föreskrivs nämligen i 19 § att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare/innehavare. I skadeståndslagen hittas sedan bestämmelser om hur ersättningen för skadan ska beräknas. I denna lags 5 kap. 1 § föreskrivs att den som tillfogats personskada (jag tänker då på din sambo) har rätt att kräva ersättning för: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Har din sambo således tvingats uppsöka läkare för skadan har hon rätt att kräva ersättning för detta. Hon har även rätt att få ersättning för förlorad inkomst om hon tvingats vara hemma från jobbet till följd av skadan. Enligt tredje punkten kan hon också få ersättning för själva obehaget hon upplevt genom skadan. Vidare föreskrivs i samma lags 5 kap. 7 § att ersättning för sakskada (vilket gäller er hund) kan krävas för bland annat ”sakens värde eller reparationskostnad”. Denna bestämmelse omfattar givetvis inte bara husdjur, vilket får förstås av ordalydelsen. Ni har dock, genom bestämmelsen, rätt att kräva ersättning för er hunds värde (vad det exempelvis skulle kosta er att köpa en ny) och om ni haft några sjukvårdskostnader för hunden efter angreppet. Om ni skulle behöva dra saken inför rätta är det, som huvudregel, den som förlorar målet som får stå för alla rättegångskostnader (se rättegångsbalken 18 kap. 1 §). Det är emellertid svårt att sia om vem som kommer att ”vinna” ett mål. Det kan till exempel sluta med att man gör upp i godo istället, vilket skulle innebära att vardera parten själv står för sina rättegångskostnader. Det kan givetvis också sluta med att ena parten får rätt och den andre då tvingas stå för alla kostnader i målet. Mycket mer än så kan jag inte säga, men att ni skulle komma att fullständigt ”förlora” målet har jag väldigt svårt för att tro. Lag om tillsyn över hundar och katter: https://lagen.nu/2007:1150 Skadeståndslag: https://lagen.nu/1972:207 Rättegångsbalk: https://lagen.nu/1942%3A740 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000