FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente13/09/2011

Kan testamentstagares svärföräldrar vara testamentsvittnen?

Hej! Jag och min bror är ensamma bröstarvingar till vår farfar som skrivit ett testamente som det stod att jag skall erhålla min laglott och min bror skall erhålla all övrig kvarlåtenskap. Det som jag reagerar på är att min brors svärföräldrar har bevittnat detta testamente. Är detta giltigt??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om vilka personer som får bevittna ett testamente finns i ärvdabalken 10 kap. 4 §. Enligt första stycket får inte de som är under femton år eller psykiskt störda bevittna ett testamente. Inte heller får din farfars maka, den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon vara testamentsvittnen. Din brors svärföräldrar faller inte in under någon av de kategorierna. I andra stycket anges att inte heller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testamentstagaren får vara testamentsvittne. Testamentstagare i det här fallet är ju du och din bror, och din brors svärföräldrar står i sådant svågerlag till honom som är förbjudet för testamentsvittnen. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar
Kerstin EifrémRådgivare