FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter12/09/2011

Överklagan av kontrollavgift

Jag har fått en kontrollavgift om 350kr på en plats där det tydligt står: P 30min. Tiden på "boten" är angiven 1800-1830, således 30 minuter vilket då inte borde rendera i en kontrollavgift. Skall jag bestrida eller acceptera?

Lawline svarar

De omständigheterna som du anfört tyder på att kontrollavgiften utfärdats felaktigt. Det förekommer dock parkeringsplatser där man endast få stå parkerad 30 minuter samtidigt som man ska betala parkeringsavgift. Kan det förhålla sig på detta sätt? Jag rekomenderar dig att du undersöker om det förhåller sig på detta sätt. Om du fortfarande anser att kontrollavgiften är felaktigt utförd kan du överklaga. Vid överklagande ska man dock ändå betala kontrollavgiften för att undvika att den går vidare till inkasso. Om man vinner framgång med överklagandet återbetalas kontrollavgiften. Du har ingenting att förlora på att överklaga kontrollavgiften till det ansvariga parkeringsbolaget. Med vänlig hälsning
Lina RadovicRådgivare