Testamentets upprättande

Hej, kort fråga; ett "testamente" upprättat -97, ej bevittnat - är det giltigt?

Lawline svarar

Hej! Ett testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. Båda vittnena skall vara närvarande när testatorn skriver under testamentet alternativt att testatorn bekräftar att underskriften är hans/hennes. Testamentet skall även vara underskrivet av vittnena men det krävs inte att båda vittnena gör det samtidigt eller att testatorn är närvarande när de skriver under. Vittnena skall känna till att det är ett testamente de skriver under men de behöver inte ha kännedom om dess innehåll. Se 10 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K10 Att testamentet skall bevittnas av två personer har alltid varit ett krav för giltighet enligt ärvdabalken som utfärdades år 1958. Ett testamente som inte är bevittnat är endast giltigt om testatorn på grund av sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett ordinärt testamente. Det krävs då att testatorn egenhändigt har skrivit testamentet samt skrivit under det, s.k. holografiskt testamente. Om testatorn inom tre månader, från att det holografiska testamentets upprättande, har haft möjlighet att skriva ett ordinärt testamente blir det holografiska testamentet ogiltigt. Se 10 kap 3 § ÄB. Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning