Gemensam vårdnad och flytt i strid med ena förälderns vilja

2011-08-30 i Barnrätt
FRÅGA
Flytt med barn. Skilda föräldrar med gemensam vårdnad. I detta fall vill mamman flytta till en kommun 80 mil bort, pappan vill bo kvar där barnen är född och har sin sociala trygghet, har pappan några rättigheter?
SVAR
Hej,

Då föräldrar har gemensam vårdnad om sitt barn gäller enligt 6 kap 13 § (som hänvisar till 11§) Föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande barnets personliga angelägenheter (här). Detta betyder i princip att föräldrarna gemensamt måste fatta beslut, dock kan undantag från denna bestämmelse i vissa fall göras. Det finns alltså ingen bestämmelse som uttryckligt säger vad som händer då en förälder vill flytta med barnet. Det finns dock flera omständigheter som kan påverka huruvida den ena föräldern bör få fatta beslut angående barnet på egen hand, exempelvis om den andra föräldern inte visat engagemang eller intresse i barnets fostran i övrigt etc.
Du bör vända dig till din Tingsrätt och föra talan mot din f.d. fru om hon väljer att flytta trots att du motsätter dig detta. Barnets bästa är alltid det som ska vara avgörande vid frågor om vårdnad av barn. Det kan därför vara så att Tingsrätten anser att en flytt 80 mil från barnets sociala trygghet samt far inte är förenligt med barnets bästa. Detta är dock spekulationer från min sida och du bör vända dig till Tingsrätten för att få saken utredd och avgjord.

Lycka till

Med vänlig hälsning
Martina Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)