Vem har rätt till en hyresrätt som är samboegendom när sambor separerar?

Hej! Jag lever i ett samboförhållande utan gemensamma barn. men jag har 1 barn hemma och han 2 barn.Vi bor i en hyresrätt som vi flyttade tillsammans till.Jag står skrivet på kontraktet av den anledningen att jag har bott i detta bostadbolag sedan jag föddes och jag hade stått i kö i många år för att få detta radhus (innan han och jag vart ett par alltså. Nov 2010 sa han att han skulle flytta, nu säger han att han inte tänker göra det, vill väl ha radhuset antar jag. Min fråga är: kan jag rent juridiskt packa hans grejor och skicka ut honom eller är det bara för mig attt vänta och då vet jag att jag kan få vänta länge, innan han flyttar om inte jag har gjort det före honom. Eller ta hjälp av advokat och få ett domslut som jag även kan förlora, för att få ut honom.

Lawline svarar

Hej! Som jag förstår det använde du din kötid hos ett bostadsbolag för att införskaffa en hyresrätt till dig och din sambo som ni tilsammans skulle kunna bo i med era respektive barn. Nu ska du och din sambo separera och problem har uppkommit avseende vem som ska ha rätt att bo kvar i hyresrätten. Då du, vad jag förstår det, införskaffade hyresrätten med avsikten att du och din sambo skulle bo där tillsammans så har ni båda lika rätt till den då den är samboegendom enligt 5 § 1 st. 3 p. sambolagen, detta även fast det var din kötid som användes för att införskaffa den. När ni nu ska separera kommer en bodelning ske enligt 8 § sambolagen om någon av er begär det. När er samboegendom delats så kommer den fördelas på lotter (dvs. det kommer bestämmas vem som ska få vad) och då ska den som bäst behöver bostaden få denna enligt 16 § 2 st. sambolagen, och då en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde vilket ex. en bostadsrätt eller en fastighet har kommer den som får hyresrätten givetvis inte behöva betala den andre sambon någon ersätting i ert fall. Så kortfattat har du ingen mer rätt till hyresrätten än din sambo och om någon av er begär bodelning så kommer en bedömning göras och den av er som det anses behöver hyresrätten mest kommer att få denna. Ni kan också själva bestämma hur ni vill fördela samboegendomen er emellan, en bodelning är alltså inte obligatorisk utan valfri och sker bara om en av er begär det. Har ingen av er begärt bodelning och ett år förflutit sedan er separation förlorar var och en av er rätten att begära bodelning enligt 8 § 2 st. sambolagen. Ni kan också avtala om att bodelning inte ska ske enligt 9 § sambolagen. Lycka till! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning