Förskott på arv för ett syskon

Min syster har fått en summa pengar av vår pappa och vi vill nu förtydliga att detta är ett förskott på arv så att det inte blir något tjafs vid framtida arvskifte (dvs det ska avräknas så att jag då får motsvarande summa pengar). Det finns ett särkullbarn med i bilden (pappas bröstarvinge). Kommer jag verkligen få "min del" efter avräkningen, eller får jag dela den med särkullbarnet? Borde vi upprätta ett skuldebrev mellan mig och min pappa istället?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Enligt 6:1§ Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) ska som huvudregel det som arvlåtaren under sin livstiden har gett en bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Ibland överstiger förskottet den arvslott arvingen normalt varit berättigad till, men ett förskott behöver endast återbäras under vissa speciella omständigheter som framgår av 7:4§ Ärvdabalk. Återbäring ska ske om egendom bortgivits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan är att likställa med testamente och arvlåtaren alltså försökt kringgå de regler om laglotter som finns i Ärvdabalkens 7 kap. Om du kommer att utfå ”din del” av arvet beror alltså på om tillräckligt mycket pengar finns kvar i dödsboet för att du och särkullsbarnet ska kunna få lika mycket som din syster fick i förskott. Annars sker en likadelning mellan dig och särkullsbarnet av det som finns kvar i dödsboet, såvida inget testamente finns som anger något annat. Dock får inte något barns laglott kränkas (7:1§ Ärvdabalk). Detta bör ni beakta om ett skuldebrev upprättas mellan dig och din pappa. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning