Bodelning enligt sambolagen

Hej. Min mamma har varit sambo i ca 3 år men de har nu separerat. Nu när allt skall delas menar han att datorn, utomhusbadtunna, sjöpump samt grästrimmer inte ingår i bodelningen då han menar att dessa räknas som fritidsändamål. Mamma menar att detta tillhör det gemensamma bohaget och att de har köpt detta ihop för att använda det tillsammans. Men vad är rätt och vems är grejerna?

Lawline svarar

Hej, I sambolagens 3 § stadgas att egendom anses höra till sambors gemensamma bostad och bohag om den inhandlats för gemensam användning. I samma lags 6 och 7 §§ förklaras närmre vad som menas med gemensamt bohag. Det sägs i dessa bestämmelser att exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre anses höra till det gemensamma bohaget om det inte använts uteslutande för den ena sambons bruk. Det stadgas också att sådant som huvudsakligen används för fritidsändamål ej ska räknas som gemensamt bohag. Din mamma och hennes före detta har alltså goda ståndpunkter bägge två, men avgörande för vems sakerna kan anses vara är beroende av ifall de inhandlats för gemensam användning eller enbart för den ene sambons bruk eller fritidssysselsättning. De ting du räknat upp är väl oftast sådant som inhandlas för att användas av båda samborna och i det gemensamma hemmet. Ofta används en dator av bägge två och en grästrimmer är exempelvis ofta avsedd att användas på den gemensamma fastigheten och inte som enbart en hobby. Skulle dock några av sakerna ha inhandlats av den ena sambon själv, och sen enbart brukats av denne, skulle de kunna anses vara dennes enskilda egendom. Detsamma gäller om några av sakerna enbart använts som fritidssyssla av bara den ena sambon. Egendom som varit avsedd för gemensamt bruk är dock att anse som gemensam egendom och medför lika rätt för båda samborna. Din mamma och hennes före detta sambo måste alltså avgöra vad egendomen varit ämnad att användas till, och vem den varit ämnad att användas av, och sedan utgå ifrån det när de delar upp grejerna mellan sig. Här hittar du sambolagen: https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning