FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/09/2006

Uppsägning p.g.a. pappaledighet

Hej.Arbetar/arbetade för ett USA bolag med 40 anställda i Sverige.Jag meddelade 3 mån innan jag önskade vara pappaledig att jag tänkte vara hemma 1 månad.Vi var i övrigt full personalstyrka under den perioden.Fick ett muntligt ok men med information om att min framtid ej var inom företaget när jag kom tillbaka. Fick sparken när jag kom tillbaka med skäl att jag hade arbetat för länge och inte satsat 100% på jobbet. Har aldrig tidigare fått några klagomål från min arbetsgivare. jag är dock den första pappan att ta ut pappadagar. Vad bör jag göra, är ej med i facket, fick ej det vid anställningen för 5 år sedan. Tacksam för svar. familjepappan

Lawline svarar

Jag utgår från att du var anställd i Sverige även om företaget är amerikanskt. Regler om uppsägning finns i LAS som du hittar http://www.lagen.nu/1982:80. LAS gäller oavsett man är medlem i fackförbund eller inte (1 §). Det finns två olika typer av uppsägningar, uppsägning och avskedande. Vid uppsägning måste man ta hänsyn till särskild uppsägningstid medan avskedande innebär ett omedelbart avslutande av anställningen. För att kunna säga upp någon krävs saklig grund (7 §). Ekonomiska skäl anses i stort sett alltid vara saklig grund men då gäller strikta turordningsregler för vem som ska sägas upp (22-23 §§). När det gäller personliga skäl räcker det inte med att man är missnöjd med en anställds inställning utan det krävs att den anställde verkligen har misskött sig allvarligt. Trots att jag inte är närmare insatt i arbetsrätten som specialämne vågar jag säga att de skäl som du räknade upp inte utgör saklig grund för uppsägning. Avskedande regleras i 18 §. För avskedande krävs mycket starkare skäl än för uppsägning och det kan aldrig bli aktuellt av ekonomiska skäl. Kraven är alltså inte uppfyllda i ditt fall. Eftersom det förmodligen rör sig om uppsägning eller avskedande utan saklig grund har du rätt till skadestånd av din arbetsgivare (38 §). Du kan även yrka att uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras (34 §). Om din arbetsgivare skulle vägra att efterleva en sådan dom har du rätt till ytterligare skadestånd (39). Mitt råd till dig är att snabbt ta kontakt med en advokat som är expert på området för att stämma din arbetsgivare och i bästa fall förhandla fram en snabb förlikning. Eftersom tidsfristen för att underrätta arbetsgivaren om att man vill få till ett ogiltigförklarande är mycket snäv är det viktigt att det sker så fort som möjligt och helst redan imorgon (40-42 §§). Tänk även på att det inte är 100 % säkert att din arbetsgivare talar sanning om de anger skälen för uppsägningen inför en domstol. Om det finns några bevis för din berättelse är det därför viktigt att spara dem.
Love Wilén-ÖrnulfRådgivare
Hittade du inte det du sökte?