Förskott på arv då ingen kvarlåtenskap finns

Vår far dog nyligen och det har nu framkommit att ett av mina syskon har fått köpa ett par fastigheter för ett antal år sedan,under taxeringsvärdet ! Köpen är delade vid tre tillfällen,gäller båda fastigheterna. Far ägde ingenting vid sin bortgång,så nu undrar jag vad detta är,och varför man gjort på detta sätt,och vad som gäller !

Lawline svarar

Hej! Som jag förstå dig har din far sålt fastigheter till underpris till ett av dina syskon, något som kommit fram nu vid din fars död. Att sälja något till underpris på detta vis kan ses som en försäljning med ett benefikt inslag, dvs. den delen som köparen "tjänar" på försäljningen p.g.a. underpriset kan ses som en slags gåva. Om ett hus ex. är värt 150 000 kr (marknadsvärde) och A säljer det till B för 100 000 kr så kan det ses som att A ger B en gåva på 50 000 kr. I arvssammanhang kan dessa gåvor då de givits av den avlidne till en av dennas bröstarvingar ses som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken om tanken med gåvan inte antas vara att gåvan inte skulle ses som förskott på arv. Gåvan ska då räknas av på, i ditt fall, det syskon som fått gåvans andel av arvet efter den avlidne. Ett exempel: Om A dör och har tre barn; B, C och D och hans totala kvarlåtenskap är på 350 000 kr och A tidigare givit en gåva på 100 000 kr till B räknas A:s totala kvarlåtenskap istället till 350 000 kr + 100 000 kr = 450 000 kr. Dessa delas sedan lika mellan B, C och D så de ska få 150 000 kr vardera. Då B då redan ses ha fått 100 000 kr genom den tidigare gåvan får han/hon dock endast 50 000 kr medan C och D får hela sin del på 150 000 kr. Efter din far finns dock ingen kvarlåtenskap att dra bort ditt syskons eventuella förskott på arv från och då man inte kan bli "återbetalningsskyldig" till sina syskon p.g.a. att man fått en gåva som kan ses som förskott på arv enligt 6 kap. 4 § Ärvdabalken om detta inte föreskrivits i samband med gåvan så kommer inte din bror bli skyldig att betala något till dig och era andra syskon. Sammanfattningsvis får alltså din bror behålla den "vinst" han gjorde på de fördelaktiga fastighetsaffärerna och du och de övriga syskonen får inget arv efter er far. Hoppas detta besvarar dina frågeställningar! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”