Arv efter förälder som ej haft vårdnad

2011-07-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Om man i rättstvist skulle förlora vårdnaden om ett barn, måste man fortfarande betala underhåll, eller hur? Men är barnet fortfarande ens bröstarvinge, även om både barn (i detta fall 16 år) och den andra föräldern avsäger sig all bekantskap? Min fråga är om man kan förvänta sig att ärva den icke önskade förälderns förmögenhet?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Det stämmer att underhåll ska betalas av föräldern som inte har vårdnad om barnet, detta i enlighet med Föräldrabalken 7:2.

Regler om arv finner du i Ärvdabalken (ÄB). I 2:1 ÄB stadgas att närmaste arvinge är arvlåtarens barn, alltså de så kallade bröstarvingarna. Enda sättet att inte vara barn till arvlåtaren är om moderskap eller faderskap inte längre föreligger. Det kan exempelvis ske om det fastställs att någon annan i själva verket är mamma eller pappa till barnet. Moderskap respektive faderskap upphör också vid adoption, då alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna/föräldern upphör. Då ärver man alltså inte längre.

I det här fallet ärver alltså barnet fortfarande föräldern som inte har vårdnaden om det.

Länk till Föräldrabalken: här

Länk till Ärvdabalken: här

Med vänlig hälsning,
Linn Torstensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98541)