Betalning enligt skuldebrev

2011-07-21 i Skuldebrev
FRÅGA
Hur makulerar man ett skuldebrev? Efter skilsmässa upprättades ett skuldebrev mellan mig och min fd make. Nu vill jag betala hela kvarvarande skulden och min fråga är hur detta på bästa sätt dokumenteras. Är det juridiskt säkert om han ger mig skuldebrevet (originalet) som jag sedan river? Det finns ett bodelningsbeslut där min skuld är uträknad och och jag tror att han har ett original. I bodelningsbeslutet står det "detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar", ska han ge mig sitt exemplar? Hur ska makuleringen av skuldebrevet registreras?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Ett skuldebrev är, likt en aktie, ett värdepapper. För att din före detta make (borgenären) ska kunna göra din skuld till honom gällande, krävs att han kan visa att en sådan skuld existerar.

Genom att han överlämnar skuldebrevet till dig så försvinner hans möjlighet att göra skulden gällande. Genom att du sedan river skuldebrevet så förhindrar du att skuldebrevet kommer i cirkulation igen. Betalning av skulden behöver inte registreras.

Ett bodelningsbeslut utgör endast en förteckning över vad som ska tillfalla vem i en skilsmässa och du behöver inte ha hans exemplar.

Med vänlig hälsning


Alexander Wagner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (143)
2020-08-27 Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet
2020-08-23 När måste jag betala min skuld?
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan

Alla besvarade frågor (84318)