FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN17/07/2011

Studiemedel utomlands - beräkning av aktuella tidsfrister

Hej Vi undrar vad menas med Studiestödslagena kap 3 Studiemedel för studier utomlands 23 § Studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige om den studerande har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren. När räknar man att man varit bosatt i Sverige i minst två år om man som min dotter har har varit bosatt i Sverige hela sitt liv men arbetat och varit bosatt i Norge under perioden 10 aug 2008 18 dec 2010. Enligt mina beräkningar har hon varit bosatt i Sv. under den ovananämnda femårsperioden alltså från 10 aug 2005 tom den 10 aug 2008 vilket ger totalt 3 av de fem åren som lagen föreskriver. Dessutom har hon bott hemma och studerat ( bosatt i Sverigie igen sedan den 18 dec 2010 tom idag). Min fråga är: Kan CSN anse att de har rätt att räkna de fem åren tillbaka i kap3 §23 i tiden från den 22 augusti 2011, för att hennes studier i USA börjar då? Ska de inte räknas då hon har varit BOSATT i Sverige så som det står i paragraf §23? Tacksam för svar skyndsamt CSN hävdar att hon inte är berättigad till bidrag... har de rätt att göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Studiestödslagen (1999:1395) kan man kika i här: https://lagen.nu/1999%3A1395. Precis som du skriver står det i 3 kap. 23 § första stycket studiemedelslagen att ”studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige om den studerande har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren.” Lagstiftaren har alltså infört ett krav på två års sammanhängande bosättning i Sverige under de senaste fem åren för att den studerande ska beviljas studiemedel för studier utanför Sverige. Det är ett krav på anknytning till Sverige som gäller lika för alla oberoende av medborgarskap, folkbokföring m.m. Det uttrycks inte direkt i lagtexten vad som menas med ”bosättning” men i förarbetena (prop. 2004/05:111, sidan 64) kan man utläsa att det bostadsbegrepp som ska användas är det som man använder i socialförsäkringslagstiftningen, det vill säga att personen i fråga anses bosatt i Sverige då personen har sin egentliga hemvist här i landet. Med uttycket ”de senaste fem åren” avses +de senaste fem åren innan personen ifråga börjat att studera+. Såvitt jag förstår har CSN därför gjort ett korrekt beslut då de funnit att femårsperioden sträcker sig från den 22 augusti 2006 till den 22 augusti 2011. Nästa fråga är då om din dotter varit bosattt i Sverige under en sammanhängande tidsperiod om två år under den aktuella femårsperioden.För att förtydliga kan nämnas att det inte är möjligt att lägga samman bosättningsperioder och på så vis ”samla ihop” till två år utan det måste röra sig om bosättning i Sverige under två år i följd inom den aktuella femårsperioden. Eftersom din dotter varit bosatt i Norge mellan den 10 augusti 2008 och den 18 december 2010 har hon ännu lyckats samla ihop en sammanhängande tidsperiod om två år. Det är mycket olyckligt att det verkar röra sig om ynka 12 dagar för att den sammanhängande tvåårsperioden ska vara uppfylld. Mellan den 22 augusti 2006 och första bosättningsdagen i Norge (10 augusti 2008) hann det förflyta ett år och 353 dagar. Mitt tips till er är att skriva till CSN och förklara er situation. Det är inte omöjligt att de kan finna att din dotter ändå får anses ha varit bosatt i Sverige under två år. Det är viktigt att ni noga förklarar era skäl till varför de bör ompröva beslutet. Hoppas att mitt svar varit till hjälp! Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”