Vårdnad av barn

2011-07-16 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är gravid och funderar på mina alternativ i framtiden. Fadern är drogfri sedan ett halvår men går på metadonprogrammet för att hålla sig ren. Jag litar inte på att han kan ta hand om ett barn och vill därför gärna veta om det finns någon lag som ger honom rätt att ta barnet från mig. Kan man skriva fader okänd? Om inget alternativ finns funderar jag på adoption. Kan jag adoptera till en familj i Sverige? Tacksam för lite hjälp! :) mvh
SVAR
Hej,

Jag tolkar din första fråga som att du undrar över huruvida du har möjlighet att ensam uppfostra barnet eller åtminstone frånta barnets pappa de rättigheter han har som biologisk föräldern.

Bestämmelser om faderskap och moderskap finner du i Föräldrabalken här. Enligt 6 kap 3 § FB skall barnet stå under båda föräldrarnas vårdnad om föräldrarna är gifta. Är föräldrarna inte är gifta gäller istället att mamman har ensam vårdnad om barnet.

Är ni gifta och du önskar att ha ensam vårdnad om barnet kan du ansöka om detta hos rätten som då har att ta ställning till om det är lämpligt att du är ensam vårdnadshavare till barnet, 6 kap. 5 § FB, här. Rätten har då att ta ställning till om det är för barnets bästa att du har ensam vårdnad och skall då särskilt fästa vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I 6 kap 2a § FB står följande om barnets bästa:

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid
- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Fadern till barnet har alltså ingen rätt i sig att ta barnet ifrån dig. Frågor om vårdnad och umgänge avgörs som du ser enligt det jag skrivit ovan utifrån barnets bästa. I ditt fall låter det inte som att någon domstol skulle komma fram till beslutet att barnets bästa är att enbart ha fadern som vårdnadshavare. Dock vet jag för lite om omständigheterna för att kunna svara på frågan hur den konkreta vårdnadssituationen skulle kunna lösas i ert fall. Dock kan jag säga att du har en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad om barnet, alternativt att ni inte är gifta då du automatiskt får ensam vårdnad om barnet.

Att man är vårdnadshavare för barnet innebär att man har det juridiska ansvaret för barnets person. Oftast svarar detta mot den faktiska vårdnaden av barnet.

Angående adoption finns det inga regler som säger att du inte skulle kunna adoptera barnet till en familj i Sverige.

Ett annat alternativ till adoption är att barnet får en särskild vårdnadshavare tillförordnad åt sig. Detta är också något som rätten har att besluta om. Ett ytterligare alternativ är att barnet får möjlighet att bo och fostras utanför det egna hemmet. Det är socialtjänsten i din kommun som hjälper dig med dessa frågor. Du kan alltså vända dig till dem för att få veta vilka möjligheter du har att få stöd med ditt barns uppfostran.

Stort lycka till
Martina Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)