Bostadsrättslägenhet - uthyrning i andrahand

Hej Lawline! Situationen är så att min pojkväns mamma har en bostadsrättslägenhet och eftersom hon nu ska flytta till en hyresrätt vill hon hyra ut den förstnämnda till min pojkvän. Räknas det som andra handsuthyrning som föreningen måste godkänna? För i hennes egna ord så vill hon ”ge” bostadsrättslägenheten till sin son (alltså han ska vakta den för att hon inte är intresserad av att sälja den, men han ska självklart betala avgiften). Jag vet inte heller om hon själv tänker fortsätta vara skriven där, hur fungerar det då? Även om inte ett andra handsavtal skrivs, finns det ett sätt för min pojkvän att garantera exempelvis nivån på hyran och att han får bo där en bestämd tid? För jag får känslan av att hon inte vill skriva kontrakt för att hon kanske kan vara intresserad av att ta tillbaka sin lägenhet ifall det nya boendet inte fungerar. Och hur fungerar det för mig ifall jag skulle vilja flytta in med min pojkvän i bostadsrätten? Kan jag skriva mig där utan att lägenheten är godkänd för andra handsuthyrning? (Jag vill ju dessutom inte säga upp mitt nuvarande kontrakt för att det senare ska visa sig att min pojkväns mamma ändrar sig och vill flytta tillbaka in med oss...) Nu blev det visst lite mycket men jag är tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Eftersom det rör en bostadsrättslägenhet finns regler kring andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen, 7 kap 10-11§§. Är det så att hon vill hyra ut sin bostadsrättslägenhet till sin son i andrahand krävs det att hon får ett samtycke från styrelsen i sin bostadsrättsföreningen även då det gäller hennes son. Olika bostadsrättsföreningar har olika regler. Vad som gäller och hur en andrahandsuthyrning skall gå till står vanligtvis i bostadsföreningens stadgar. Huruvida bostadsrättsföreningen kommmer samtycka till en eventuell andrahandsuthyrning är svårt för mig att avgöra, men vanligtvis krävs det att man t.ex. skall arbeta eller studera på annan ort. Att flytta till en annan lägenhet kanske inte är skäl nog. Att hyra ut sin lägenhet utan ett medgivande kan innebära att mamman förlorar sin nyttjanderätt. Då har föreningen rätt att säga upp person och tvinga denne att flytta. (7 kap. 18 § p.2 och 19-21 §§ bostadsrättslagen). Om bostadsrättsföreningen styrelse inte skulle samtycka till andrahandsupplåtelse kan bostadsrättsinnehavaren (mamman) vända sig till hyresnämnden för att därifrån få tillstånd att hyra ut. Då krävs det att det finns beaktansvärda skäl från bostadsrättsinnehavarens sida och att styrelsen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Enligt förarbetena bör t.ex. tillstånd kunna ges om en förälder önskar hyra ut en mindre lägenhet till sitt barn. Din pojkväns mamma kan med andra ord inte låta sin son bo i lägenheten utan att samtycke från styrelsen getts. Skulle han däremot vara inneboende krävs det inget samtycke från bostadsrättsföreningen. Det bör inte vara några problem att mamman fortfarande är skriven på lägenheten, detta är vanligt vid andrahandsuthyrning. Din pojkvän är ju blott en andrahandshyresgäst. Namn på dörren, postfack osv står vanligen i bostadsrättsinnehavarens namn medan din pojkvän får adressen c/o. När det gäller hyrestiden och hyran bör din pojkvän och hans mamma upprätta ett skriftligt hyreskontrakt efter att andrahandsuthyrningen godkänts. Dessa hyreskontrakt finns att köpa i vanlig bokhandel. I hyreskontraktet fyller de sedan i hyrestid, hyra, uppsägningstid och andra eventuella villkor. När det gäller hyresvillkoren så är bestämmelserna i 12 kap. jordabalken den s.k hyreslagen gällande. Din pojkvän har rätt att kräva att ett hyrekontrakt skriftligen sker (12 kap 2 § JB). Jag skulle inte rekommendera dig att flytta in i lägenheten om uthyrningen sker utan samtycke från bostadsrättsföreningen eftersom den då är olovlig. Ni kan då när som helst bli ombedda att flytta. Jag tror jag svarade på alla dina frågor. Lycka till och hör av dig igen ifall du har fler frågor!
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”