FrågaFAMILJERÄTTGod man12/07/2011

Fullmakt, god man eller förvaltare

Min mor är avliden och min far bor sedan en tid på ett demens-boende, så det hus mina föräldrar bott i står nu tomt. Vad kan och får vi syskon göra med huset o allt bohag? Min far betalar för sitt boende på demensavdelningen och har ingen möjlighet rent ekonomiskt att ha två boendekostnader. Vad, hur, kan o får vi syskon göra med huset och bohaget? Det finns ingen möjlighet för oss att se till/ta hand om huset då vi inte bor i närheten.

Lawline svarar

Hej,

Det finns flera tillvägagångssätt för att kunna förfoga över annans egendom då denne inte själv förmår förfoga över sina tillgångar. Antingen kan fullmakter utfärdas för specifika ärenden (alt. generalfullmakt som avser flera ärenden gällande en persons ekonomiska handlingar) eller utfärda gode män.

Att utfärda en fullmakt innebär enkelt uttryckt att man ber någon annan göra något åt en själv. Regleringen om fullmakt återfinns i 2 kapitlet avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Detta kan vara en möjlighet att förordna så att någon annan kan ingå avtal och andra rättshandlingar för personen i frågas räkning. Givetvis kan man ge fullmakter så att fler kan företräda antingen i samma frågor eller olika frågor. Dock kan fullmakternas giltighet komma att ifrågasättas om fullmaktsgivaren vid upprättandet av fullmakten, var dement, eftersom fullmaktsgivarens verkliga vilja inte kan säkerställas.

Förordnande av god man eller förvaltare bör därför vara mera vanligt eftersom de är till för att om någon pga. av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller ta hand om sin person. Regleringen härom finns i 11 kap föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K11. Både god man och förvaltare förordnas av rätten som ansökning sker till. Valet mellan om god man eller förvaltare ska förordnas beror på hur nedsatt förmåga personen i fråga har.

Förordnande av god man kräver samtycke av den personen det berör (11 kap 4 § FB). Man upprättar därmed en handling om vad det är den gode mannen/männen ska göra för personen. Det är här viktigt att poängtera att personen i fråga behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet. Man kan med andra ord säga att en god man fungerar som ett biträde. Vid anmälan till rätten kan val av god man önskas om man nu vill hålla detta inom familjen eller liknande.

Mer ingripande är det för personen om en förvaltare förordnas för denne. Detta görs enligt 11 kap 7 § om en person är ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner personens rättshandlingsförmåga och denne måste därefter inhämta samtycke från sin förvaltare för att själv sköta sina rättshandlingar (så som exempelvis inköp, betalningar och försäljning), i andra fall sköts dessa således av förvaltaren.

Med vänlig hälsning

Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”