Värdering av fastighet vid arv

Hej! Hur värderas fastighet vid arv? Använder man sig av markandsvärdet eller taxeringsvärdet?

Lawline svarar

Hej! En fastighet skall som huvudregel värderas till dess marknadsvärde vid bodelning (vid anledning av dödsfall). Det skall dock påpekas att hänsyn vanligtvis tas till eventuell latent kapitalvinstskatt som belastar fastigheten. Detta eftersom ett problem med fastigheter är att ägaren vid en framtida försäljning kommer belastas med en kapitalvinstskatt. Vilket betyder att man gör en kapitalvinstberäkning som om fastigheten sålts och drar sedan av den skatt som räknats fram från fastighetens marknadsvärde. Om till exempel fastighetens marknadsvärde värderas till 3 000 000 kr och skatten vid en tänkt försäljning uppgår till ett värde på 300 000 kr så skall fastigheten vid bodelningen upptas till ett värde av 2 700 000 kr. Jag skulle rekommendera dig att kontakta en boutredningsman och/eller din bank för hjälp. Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000