FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom06/07/2011

Föräldrar vill ge egendom i gåva nu som annars ska ärvas senare som enskild egendom

Hej Jag är gift och har 2 barn. Jag har inga syskon. Mina föräldrar lever och har sedan tidigare, upprättat ett i laga ordning bevittnat testamente, i 3 exemplar (1 finns hos dom, 1 hos mig, 1 i ett bankfack), där dom skrivit in att jag skall ärva allt efter dom som enskild egendom. Nu vill dom att jag övertar gamla hemmanet, en sommarstuga, samt några odlingslotter medans dom ännu lever. Dom bor i en egen hus på annan ort. Hur gör dom/vi enlast för att det skall bli rätt och som dom vill? Förtida arv? gåva? ?? Läst FAQ - inte hittat något. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Förskott på arv blir en gåva till en bröstarvinge när den bröstarvingen fått gåvan av avlider, man kan alltså inte ge bort något endast som ett förskott på arv utan man ger bort egendomen som en gåva och denna räknas sedan som förskott på arv vid gåvogivarens död. Om exempelvis A dör och efterlämnar sina barn B och C och dessförinnan givit B en gåva räknas denna som förskott på arv efter A och B ärver därför typiskt sett mindre än C vid A:s död - enkelt uttryckt. Dina föräldrar vill ju här ge dig en gåva redan nu (egendom som du annars hade ärvt efter deras död) och de vill vid sin död att du ska ärva allt - vilket de uttryckt i ett testamente- som enskild egendom. Vad jag skulle anse lämpligast nu när de vill ge dig viss egendom redan nu är att de ger dig den som gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild egendom så att egendomen, precis som om du ärvt den, är din enskilda och inte räknas såsom giftorättsgods. Lycka till! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?