Ansökan om boutredningsman

Hur gör man för att skaffa en boutredningsman genom tingsrätten när man inte är överens om bodelning?

Lawline svarar

Hej! Domstolen ska enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken utse en boutredningsman om en av dödsbodelägarna begär det. De andra dödsbodelägarna behöver inte samtycka. Även andra personer kan ansöka om att domstolen ska utse en boutredningsman. Se den aktuella paragrafen för mer information om vilka dessa är. I 19 kap. 2 § ärvdabalken föreskrivs att den som ansöker om att rätten ska utse en boutredningsman, till ansökan ska bifoga en kopia av bouppteckningen efter den avlidne. Om bouppteckningen har registrerats ska ett bevis om detta medskickas. I de fall bouppteckning inte är förrättad ska trovärdig uppgift lämnas om delägarna i boet och deras hemvist. Om testamentsexekutor är förordnad ska dennes namn och hemvist anges. Rätt domstol att skicka ansökan till är som huvudregel tingsrätten i den ort där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet. Ansökan ska innehålla uppgift om den avlidnes namn, födelsedatum och dödsdatum. Den som ansöker bör lämna förslag på boutredningsman. Tingsrätten kan dock förordna en boutredningsman som inte har föreslagits. Länk till ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637#K19 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning