FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/06/2011

Ändring i avtal, trots tidigare överelskommelse.

Jag har skrivit på ett kontrakt där motparten skrivit in något vi inte kommit överens om. Jag uppmärksammar detta ca en månad efter underskriften och påpekar det hela att jag då vill bryta kontraktet och motparten då skriver att hon vill komma överens och att vi ska lösa det hela. Några dagar senare tar upp frågan med kontraktet igen och hon återigen skriver att vi ska lösa det hela. Det ursprungliga avtalet finns på mail där vi kommer överens om vad som ska gälla. Det finns alltså i skrift det avtal vi kom överens om från början och jag har motstridigt mig det kontrakt jag skrivit på i efterhand också i skrift. Kan hon nu hävda kontraktsbrott i efterhand?

Lawline svarar

Hej Enligt 6 § Avtalslagen(AvtL), se https://lagen.nu/1915:218#P6S1, gäller att ett svar som innehåller tillägg, inskränkning eller förbehåll som inte överensstämmer med anbudet, ska anses vara ett avslag i förening med nytt anbud. I detta fall har du dock skrivit på det nya anbudet och ett bundet avtal har uppkommit. Grundregeln är att avtal ska hållas. Men eftersom ni kommit överens om ett annat innehåll vid ett tidigare tillfälle och du dessutom fått bekräftat av motpartet att situationen ska "lösas", så verkar det som att ni är överens om att det avtal du skrev på inte överensstämmer med det ni faktiskt kommit överens om. Nu vet inte jag vad saken gäller, men i de allra flesta fallen behövs inte ett på papper nedskrivet avtal för att avtalet ska vara giltigt. Er mailkontakt och era eventuella muntliga överenskommelser gäller därför (förutsatt att ni inte avtalat om något som måste ha ett visst "utseende"). Eftersom det ni har kommit överens om gäller så kan hon inte hävda kontraktbrott så länge du håller dig till överenskommelsen. Skulle ni vara oense om att er första överenskommelse inte är den som gäller skulle kanske 30 § AvtL vara till din hjälp eller 33 § AvtL, då hon gett dig skäl att tro att det du skrev på var detsamma som ni tidigare kommit överens om via mail. Men om du har kvar de mail ni skickat mellan er och det som du berättat framgår och om min uppfattning av vad du berättat stämmer, så bör det inte vara någon större tvekan om vad avtalet egentligen ska innehålla. Hoppas att detta var till hjälp. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”