FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente30/06/2011

Kopia av testamente

Hej, Varför finns det inget krav på att testamenten registreras? Kan en testamentstagare med framgång åberopa ett testamente som kommit bort och endast kan företes i form av en kopia? MVH

Lawline svarar

Hej! Det finns inget krav på registrering av ett testamente, utan för att det är giltigt så ska det vara bevittnat och undertecknat av två personer, över 15 år och de ska bevittna att testamentet blir underskrivet av testatorn, det står i 10 kapitlet 1 och 4 paragraferna ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Enligt 13 kapitlet 1 paragrafen ärvdabalken så är ett testamente ogiltigt om det inte uppfyller formkraven, som är bevittning av underskriften. En kopia ska vara godtagbar så länge som den innehåller underskriften och bevittningen, dock är det vanligaste sättet att återkalla ett testamente att förstöra det, men finns det inga andra dokumentationer så ska det vara giltigt. De personer som bevittnade testamentet kan hjälpa till att styrka att testamentet är korrekt. Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare