Ofredande via e-post och sms

Jag har sedan en separation för snart fyra månader sedan erhållit omkring 200-300 mail och sms från min f d sambo. Femtio-sextio av dessa mail har grovt kränkande innehåll, där min f d sambo attackerar dels mig och min person med nedlåtande kommentarer och uttryck, men hon angriper också min nya kvinna med okvädningsord som hora, skabbhora, luder mm. jag har upprepade gånger bett henne att sluta, men utan resultat. Jag känner mig rätt säker på att detta faller under rubricering ofredande. Men kan det till och med betecknas som sexuellt ofredande med tanke på hennes ordval och anspelningar på vårt intima umgänge, och vad är det i så fall för skillnad rent juridiskt och straffmässigt? Kan även min nya kvinna anmäla henne för förtal eller liknande? Mailen har ju adresserats till min e-postadress, men innehållet och kränkningarna är ju även i mångt och mycket riktade mot henne?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Ofredande kan den dömas för som som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan. Detta framgår av brottsbalken 4:7§ (https://lagen.nu/1962:700#K4P7). Handlingarna din f d sambo utfört kan troligen betraktas som ofredande. Sexuellt ofredande definieras på följande sätt i brottsbalken 6:10§: Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Enligt förarbetena till ovan nämnda paragraf bör tydliga sexuella kontakter per telefon eller e-post hänföras till bestämmelsen under förutsättning att telefonkontakterna är ägnade att kränka personens sexuella integritet. Ofredandet måste riktas mot en viss person, i och för sig kan sexuellt ofredande begås mot flera personer men då ska angreppet vara riktat mot var och en av dem. Det är svårt att med stöd av uppgifterna i frågan avgöra om det i fallet handlar om sexuellt ofredande. Den som döms för ofredande kan vänta sig ett straff på böter eller fängelse i högst ett år, medan straffskalan för sexuellt ofredande sträcker sig från böter till fängelse i högst två år. Enligt brottsbalken 5:1§ dömes den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning för förtal. Det är tveksamt i fallet om kommentarerna från din f d sambo är ägnade att utsätta din nya kvinna för missaktning. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”