FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott25/06/2011

Hur stor är laglotten?

Hej, En ensamstående förälder (A) har två barn (B och C). Föräldern A önskar att, via testamente, göra så att barn B ärver så lite som möjligt, medan barn C ska ärva så mycket som möjligt. Hur stor del av arvet kan då maximalt gå till barn C, och hur mycket måste gå till barn B?

Lawline svarar

Hej! Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). Huvudregeln i svensk arvsrätt är att kvarlåtenskapen ska fördelas jämnt på den avlidnes barn (i lika stora arvslotter) (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Denna regel kan frångås genom upprättande av ett testamente vars syfte är att ge uttryck för testators yttersta vilja. För att testamentet ska vara giltigt är det viktigt att det uppfyller de formkrav som stadgas i 10 kap. ÄB och 13 kap. ÄB. Även om du upprättar ett testamente kan du inte göra barn B helt arvlös då bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär, i förevarande fall, att arvslotten utgör hälften av värdet på hela kvarlåtenskapen och laglotten utgör hälften av värdet på arvslotten. Sammanfattningsvis kan konstateras att du genom testamente kan fördela arvet så att barn B endast tilldelas sin laglott (en fjärdedel av hela kvarlåtenskapen) och barn C får återstoden (tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen). Med vänlig hälsning, Emil Görrel
Emil GörrelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?