FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/06/2011

Förmyndare

Hej Jag har ensam vårdnad om en pojke på 12 år. Om jag dör, kommer min förre man (pojkens pappa) att få dispositionsrätt till pojkens pengar? Eller gäller det bara ifall han blir vårdnadshavare?

Lawline svarar

Hej! Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller ingå avtal, 9 kap § 1 föräldrabalken (FB). (Vissa undantag finns dock, se samma paragraf.) När föräldrarna har gemensam vårdnad är båda förmyndare men om enbart den ena föräldern har vårdnaden är denna ensam förmyndare, 10 kap 2 § FB. Förmyndarskapet innebär att föräldrarna bestämmer hur barnets tillgångar skall användas eller placeras om inget annat följer av föräldrabalken eller annan författning, 13 kap 1 § FB. Den förälder som inte är vårdnadshavare och därmed ej heller förmyndare kan inte bestämma över barnets tillgångar. Om den förälder som har ensam vårdnad avlider kan den andra föräldern få överta vårdnaden om barnet genom ansökan hos tingsrätten. Rätten kan även på anmälan av socialnämnden besluta om att ge vårdnaden åt den andra föräldern. Om det anses lämpligare kan rätten istället utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Se 6 kap 9 § FB. När rätten beslutar om vårdnaden skall barnets bästa vara avgörande och hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap 2a § FB. Fadern till barnet kan alltså få vårdnaden om barnet om rätten anser att det är lämpligt. Om han inte får vårdnaden kan han inte bestämma över barnets tillgångar. Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000