När fullbordas ett snatteribrott?

När fullbordas snatteribrott? Är det när du tillägnar dig varan, oavsett om detta är innanför kassalinjen eller ej, och att det under alla omständigheter att bedöma som åverkan. Eller efter att man tagit sig förbi kassan?

Lawline svarar

När fullbordas snatteribrott? Är det när du tillägnar dig varan, oavsett om detta är innanför kassalinjen eller ej, och att det under alla omständigheter att bedöma som åverkan. Eller efter att man tagit sig förbi kassan? Hej, Snatteribrott regleras genom 8 kap 2 § Brottsbalken (BrB) ( https://lagen.nu/1962:700 ). Praxis har vad gäller butikstillgrepp fastslagit att ett brott är att anse som snatteri och inte stöld (8 kap 2 § BrB) om värdet på varan understiger 1000 kr, vilket framgår av rättsfallet NJA 2009 s 856 ( https://lagen.nu/dom/nja/2009s586 ). Denna gräns är dock ej orubblig utan har förändrats med tiden, och kommer fortsätta att förändras i takt med att penningvärdet förändras. Anledningen varför jag nämner detta är att försök till stöld är straffbart, se 8 kap 12 § BrB, medan försök till snatteri ej är straffbart. Fullbordas inte snatteribrottet, är det alltså inte en brottslig handling. Vad gäller butikstillgrepp, ger inte lagtexten tillfredsställande vägledning för att bedöma huruvida en gärning är att betrakta som ett fullbordat stöld- eller snatteribrott. Vägledning kan istället hämtas från rättspraxis. Är butiken en självbetjäningsbutik (d.v.s. att du själv hämtar varorna i butiken och sedan betalar dem i en kassa), med kassaspärr, fullbordas brottet när du passerar kassaspärren utan att ha betalat för de varor du har tagit med dig från butiken, vilket framgår av NJA 1965 s 398. Saknar butiken kassaspärr men har klart avgränsade avdelningar, fullbordas brottet när du har medtagit varor från en avdelning och lämnar avdelningen, utan att först betala för varorna, se NJA 1964 s 97. I en butik utan varken kassaspärrar eller klart avgränsade avdelningar fullbordas brottet, när du lämnar butiken, vilket sker genom att du passerar butikens utgång eller dess larmbågar, vilket framgår av NJA 1972 s 253. Med ”att det under alla omständigheter att bedöma som åverkan”, förmodar jag att du menar att det har gjorts någon skada på en vara som butiken tillhandahåller. Det närmsta exemplet jag kan tänka mig är att en person äter en matvara inne i en butik, utan att först ha betalat för matvaran. Huvudregel är att samma principer gäller i dessa fall. Detta går att utläsa av rättsfallet RH 1983:67, där en man hade öppnat ett korvpaket och ätit av korven. Mannen greps inne på livsmedelsavdelningen. Brottet ansågs inte vara fullbordat, eftersom att mannen ej hade hunnit lämna butiken när han greps. Undantag finns dock, vilket framgår av RH 1984:54. Skillnaden är dock att mannen som i det rättsfallet, hade gripits inne i butiken, hade saknat pengar för att kunna betala för den kyckling han hade ätit upp inne i butiken. Brottet ansågs därmed fullbordat. Sammanfattningsvis har alltså ett snatteribrott inte fullbordats, innan personen har avlägsnat sig med varan från butiken, genom att passera en kassaspärr, en utgång, larmbågar eller en liknande klar avgränsning. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”