Försäljning till underpris - förskott på arv?

Hej Min mor blev änka 2008 och tänker nu sälja sin fastighet med ett marknadsvärde på 950 000 kr, till min bror för 700 000 kr. Jag och min syster undrar hur en sådan, för min bror, generös affär, påverkar arvet efter vår mor? Han kommer ju i åtnjutande av en rad fördelar som lägre kapitalskuld, bättre nettovinst vid en ev framtida försäljning mm. Ses detta som ett förtida arv? Finns någon gräns för hur billigt hon kan sälja utan att det definieras som gåva?

Lawline svarar

Hej! I 6 kap. 1 § Ärvdabalken stadgas att vad arvlåtaren (i ditt fall din mor) givit en bröstarvinge (i ditt fall din bror) ska avräknas från din brors arv efter din mor. Detta gäller inte bara gåvor utan här ses även köp med benefika inslag, såsom köp till underpris, som en slags gåva i den del köpet varit av benefik karaktär. Den summa för vilken din bror får köpa fastigheten till underpris för ska alltså avräknas från hans arv efter din mor den dagen hon avlider enligt 6 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken. Eventuella värdeökningar tillfaller dock som huvudregel din bror och ska inte ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. 3 § Ärvdabalken utan förskottet på arv beräknas som huvudregel utifrån den summa det uppgick till dagen för den benefika handlingens utförande (dvs. dagen för köpet). Så ju mer din bror får huset till underpris ju mer kommer också ses som ett förskott på arv och då avräknas från din brors arv efter din mor. Din mor kan dock skriva in i sitt testamente eller annars muntligen eller skriftligen ange att hon inte vill att underpriset ska ses som förskott på arv och då kommer det inte heller att göra detta enligt 6 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken utan din bror kommer trots det förmånliga priset på huset ärva lika mycket som du och din syster. Nämnas bör också att din bror aldrig kan tvingas betala in pengar till din mors dödsbo för vad han fått i förskott på arv. Om exempelvis din mor skulle ge din bror huset i gåva (helt utan betalaning) och huset skulle motsvara 90 % av hennes totala förmögenhet och du och din syster därmed inte på långa vägar skulle kunna få ut lika mycket i arv efter er mor som er bror fått i förskott på arv i och med gåvan av huset så skulle er bror inte kunna tvingas att återgälda er på något vis. Detta enligt 6 kap. 4 § Ärvdabalken. Hoppas detta svarade på era funderingar! Lycka till! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”