Kvalificerade andelar

Min sambo äger (via arv från sin far för många år sedan) en tolftedel av ett aktiebolag som bedriver verksamhet i Finland. Hon är skriven i Sverige sedan lång tid tillbaka och har aldrig varit verksam i företaget i fråga. Företaget drivs operativt av hennes farbror. Hennes mor arbetar som städare och hennes bror arbetar som chaufför i företaget och de har ingenting med de beslut som fattas angående företagets ageranden. I övrigt finns inga släktskap med personer i företaget. Vad gäller hennes aktier vid en försäljning av hela företaget; kommer de att vara av kvalificerad eller okvalificerad art?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Då du undrar över kvalificerade andelar förutsätter jag att det handlar om ett fåmansaktiebolag enligt 56 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL.). Bestämmelserna om huruvida andelarna i ett sådant bolag är kvalificerade eller ej hittar man i 57 kap. 4 §.Om delägaren eller någon av denne närstående är verksamma i företaget i betydande omfattning är andelarna att se som kvalificerade. Först kan konstateras att din sambo enbart genom sitt innehav inte anses som verksam i företaget i betydande omfattning. Frågan är då om någon närstående till henne kan anses vara det. Bestämmelse om vem som är närstående finns i 2 kap. 22 § IL. Av den paragrafen framgår det att hennes farbror inte räknas som närstående men det gör däremot både hennes mor och bror. Frågan är då om någon av dessa är verksamma i företaget i betydande omfattning. Här handlar det om det arbetet som utförs har att göra med företagets vinstgenerering. Vad som avses med vinstgenerering syftar i princip till om personen i fråga är verksam som en företagsledare. Dock kan det finnas undantag i mindre företag med få anställda. I detta fall tolkar jag det som om din sambos mor och bror inte är verksamma i den omfattning som krävs för att andelarna ska ses som kvalificerade då de inte innehar någon ledningsposition. Således är din sambos andelar inte att se som kvalificerade. Att bolaget ligger i Finland gör inte att reglerna i 57 kap. IL inte skulle vara tillämpliga (jfr. 2 kap. 2 § IL). Din sambo som har hemvist i Sverige är enligt domicilprincipen obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster. Jag väljer dock att inte gå vidare in i hur beskattning kommer att ske med hänsyn till svensk- och finsk skattelagstiftning och gällande skatteavtal mellan Sverige och Finland. Här hittar du inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229 Har du fler frågor eller det är något du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av andelar i bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000