Återkallelse av beviljat stipendium

Kan ett beslut om stipendium, från ett universitet som blivit tilldelad en elev, efter det att det är klart och eleven blivit underrättad, tas tillbaka på grund av att det i efterhand visar sig att ett av många kriterier inte var uppfyllda?

Lawline svarar

Hej, beslut från universitet om stipendium är ett så kallat gynnande förvaltningsbeslut. Dessa vinner efter att beslut meddelats negativ rättskraft. Detta innebär att beslutet inte kan ändras till nackdel för den enskilda, 27 § Förvaltningslagen (https://lagen.nu/1986:223). Enligt fast praxis finns det vissa undantag från regeln där beslutet får ändras till nackdel för den enskilda. Dessa undantag är om det finns +tvingande säkerhetsskäl+, om beslutet grundar sig på +vilseledande uppgifter+ från den enskilde eller om det skulle finnas ett +återkallelseförbehåll+. Om inget av dessa undantag skulle föreligga så har beslutet vunnit negativ rättskraft och kan således inte ändras till nackdel för den enskilda. Således skulle beslutet om att bevilja stipendium inte kunna tas tillbaka såvida inte den som sökt stipendiet vilselett universitetet vid ansökan om stipendiet. Mvh
Oskar AxelsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”