Rätt att ta ut ränta vid felaktig debitering av konto

Hej! I april 2011 köpte jag ett postpaket inrikes via postens hemsida. Köpet gick inte igenom dvs jag fick inte min anvisning, dock drogs pengarna 130 kr från mitt konto. Jag vände mig därefter till posten kundtjänst per telefon. Personen jag talade med där kunde se att det blivit fel och sade att pengarna omgående skulle betalas tillbaka till mitt konto. Jag väntade två veckor men inga pengar återbetalades. Jag skrev då ett brev till posten kundtjänst den 2011-05-04 men jag har ännu inte denna dag som är fått mina pengar tillbaka. Jag avser nu att återigen tillskriva posten kundtjänst med begäran om att mina pengar ska återbetalas. Nu är min fråga om jag kan kräva dröjsmålsränta från posten? Om svaret är ja, från när jag kan jag begära dröjsmålsränta? Eller måste jag i det påminnelsebrev jag avser att skicka idag ange ett förfallodatum och därefter tala om att dröjsmålsränta debiteras efter det datumet?

Lawline svarar

Hej, När det inte finns något överenskommet mellan parterna avseende eventuell ränta så gäller Räntelagens regler. I 4 § RäntL regleras de fall som inte har en bestämd förfallodag avtalad, som ditt fall. Enligt denna bestämmelse skall ränta betalas på förfallen fordran, för vilken betalningstiden försittes, från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har avsänt en räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta . Gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan räkningen eller kravet har kommit honom till handa. Med andra ord är det ditt andra alternativ i din fråga som är det korrekta svaret. Du bör alltså ange i ditt nästa brev till posten dina krav på dröjsmålsränta med hänvisande till 4 § Räntelagen. 30 dagar efter att posten mottagit ditt nästa brev kan du alltså börja ta ut ränta. Med vänlig hälsning
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo