FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/05/2011

Flytt med gemensamma barn utan andre förälderns medgivande

Hej. Jag har hört att det ska finnas någon lag som säger att man inte får flytta till en annan kommun med gemensamma barn utan den andre förälderns medgivande. Stämmer det och gäller det även grann kommunen isåfall?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Det finns ingen särskild lag som reglerar just det du efterfrågar. Däremot finns 6 kap. i föräldrabalken (FB) som generellt reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge. Du hittar de bestämmelserna här: https://lagen.nu/1949:381#K6. Du skriver att ni har gemensamma barn, men det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad eller om det endast är en av er som har enskild vårdnad om barnen. Svaret nedan kommer att utgå från att ni har gemensam vårdnad om barnen. Av FB 6 kap. 1 och 2 §§ framgår att den eller de som har vårdnad om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska dessutom behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Rent allmänt gäller att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det anses normalt vara till barnets bästa att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I FB 6 kap. 11 och 13 §§ finns regler som säger att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, så får dock inte en av vårdnadshavarna ensam ”fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.” Exempel på beslut som anses ha ingripande betydelse för barnets framtid är exempelvis beslut som rör barnets bosättning. Det framgår också av lagförarbetena (prop. 1975/76:170 s. 178) att frågan om var barnet ska bo är ett sådant beslut som föräldrarna måste vara eniga om. Om föräldrarna inte kan komma överens så får barnets bostadsort inte ändras. Om en av föräldrarna flyttar med barnet utan den andres tillåtelse så kan den föräldern dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken (se här: http://www.lagen.nu/1962:700#K7P4). Om ni inte kan enas om barnens bosättning så har ni möjlighet att begära att den gemensamma vårdnaden ska upplösas (FB 6 kap. 5 §). För att du ska kunna flytta med barnen utan pappans medgivande krävs alltså som utgångspunkt att du väcker talan om ensam vårdnad. Jag hoppas att mina svar varit till hjälp. Skriv gärna igen om du har fler frågor! Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”