Överlåtelse av skuldebrev

Calle har lånat 75 000 kr från en bekant. De har skrivit ett avtal som säger att Calle ska ha betalat tillbaka pengarna inom 2 månader med en ränta på 9% (om han inte betalar i tid) och att skulden är löpande. Calle hinner inte betala tillbaka i tid och efter en tid ringer en man till Calle och hävdar att han köpt skulden och att han nu kräver betalning men att han dessutom vill ha 20% i ränta. Mannen hävdar även att han kommer kontakta kronofogden och betalning inte sker. Vad har mannen rätt till att kräva? Och vilka rättigheter har Calle som skrivit ett kontrakt med ränta på endast 9%? Samt: är det avtalslagen som reglerar detta eller någon annan lag/paragraf?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Jag tolkar din fråga som att Calle och långivaren kommit överens om ett räntefritt lån under förutsättning att skulden återbetalas inom två månader och om skulden inte återbetalas i tid ska en ränta om 9% utgå. Löpande skuldebrev innebär att skuldebrevet är ställt till viss man eller order, vilket framgår av skuldebrevslagen (https://lagen.nu/1936:81). Ett löpande skuldebrev kan överlåtas utan medgivande från gäldenären (Calle) och den som innehar skuldebrevet har rätt att begära betalning. Enligt skuldebrevslagens 6§ gäller ifråga om ränta på grund av skuldebrev bestämmelserna i räntelagen (https://lagen.nu/1975:635). Har en förfallodag avtalats i förväg, men fordran inte betalats, utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen (https://lagen.nu/1975:635#P3). Räntan beräknas enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Löper fordran redan med ränta när den förfaller till betalning och försittes betalningstiden, utgår ränta i fortsättningen enligt samma räntefot som gällde vid förfallodagen. Räntan ska dock utgå lägst enligt den räntefot som nämndes ovan. Räntelagen är dock dispositiv, vilket innebär att den inte gäller i den mån annat är avtalat eller utfäst. Alltså bör den ränta som överenskommits i avtalet gälla. Om det uttryckligen står i avtalet att en ränta om 9% ska utgå om skulden inte regleras i tid, borde en ränta om 20% inte kunna krävas av den nya innehavaren av skuldebrevet. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”