Utelämnande av betyg

FRÅGA
Hej! Jag arbetar som skolkurator på ett högstadium. Nu har några elever kommit på att betyg är offentliga handlingar och vill få ut klasskamraters betyg. Vi ställer oss starkt frågande till det och ser att "den enskilde kan lida med av detta" men vad finns för lagstöd för att inte lämna ut betygen? Tacksam för svar!
SVAR
Hej,

Betyg är som du skriver offentlig handling och kan således begäras ut. Vid en begäran om utfående av offentlig handling får den anställde inte fråga vem den som begär ut handlingen är och inte heller till vilket syfte denne begär ut handlingen. För att neka utelämnande av en offentlig handling krävs att det föreligger sekretess. I ett rättsfall från regeringsrätten vägrade Kungliga tekniska högskolan att lämna ut betyg med hänvisning till sekretesslagstiftningen och behovet av att skydda studenternas personliga integritet. Denna motivering underkändes av regeringsrätten.

Ni har således ingen möjlighet att hindra elever från att begära ut betyg då det är en allmän handling och ingen sekretessbestämmelse kan anses tillämplig.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (389)
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?
2021-12-29 Hur gör man för att beställa en gammal dom?

Alla besvarade frågor (98481)