Förskott på arv

En mamma ger ett av sina tre vuxna barn en bil värd ca 30 000 kr och ett guldhalsband värt ca 20 000 kr. Kommer det att räknas som förskott på arv? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken ( se. https://lagen.nu/1958:637 )räknas en gåva till bröstarvinge som förskott på dennes arv. Detta såvida inte annat föreskrivits eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett som en gåva som ej skulle utgöra förskott på arv. Om ingen föreskrift finnes är således gåvogivarens avsikt avgörande, om denna kan bevisas. I annat fall räknas gåvan som förskott på arv. Vänligen,
Anton KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning