FrågaPROCESSRÄTTDomstol16/05/2011

Den tilltalades rätt till frikännande dom vid nedläggande av ällmänt åtal

Hej! Jag var åtalad för urkundsförfalskning i tingsrätten, dock ej delgiven stämningen. Brottet preskriberades och i åklagarens begäran till tingsrätten att avskriva ärendet hänvisades till RB 20 kap 9 §. Har jag rätt till friande dom nu när åklagaren åtalet är nerlagt? Isåfall, vilken paragraf bör jag åberopa. Observera att det inte finns någon målsägare i mitt mål.

Lawline svarar

Hej, Enligt 20 kap. 9 § 2 st. RB (se. https://lagen.nu/1942:740) har en tilltalad rätt till en frikännande dom i de fall då åklagaren nedlagt åtalet pga. otillräcklig bevisning. Stadgandet i ovan nämnda lagrum är även analogt tillämpligt när åtalspreskription befunnits föreligga. Du har alltså rätt till en frikännande dom, som inte grundas på någon utredning i sak utan enbart på åklagarens nedläggande av åtalet samt ditt yrkande om frikännande dom. Vänligen,
Anton KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo