Barnets förälder försvårar umgänget

2011-05-12 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambos barn , 12 år , får inte ta med sig sina egna kläder hem till oss när han är hos oss varannan helg.Detta har hans mamma bestämt. Vi måste köpa kläder som vi tar med hem till hans mamma när vi ska hämta honom. Han får då byta om från sina kläder till de vi har med. Barnet far psykiskt illa utav detta och min fråga är om det finns något sätt att få stopp på detta? Vad säger lagen? Modern är ensam vårdnadshavare. Min sambo betalar 1273 kr i månaden till barnets mor plus delar på vissa andra utgifter.
SVAR
Hej,

När det rör barns kläder och ägodelar finns inget uttryckligen reglerat i lagen, däremot finns mer allmänna regleringar om barnens rättigheter i föräldrabalken, som du finner här: här.

I 6 kap 1§ anges att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och fostran och i 2a§ i samma kapitel kan man läsa att barnets bästa ska vara avgörande för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Att barnet mår bra såväl fysiskt som psykiskt är något som båda vårdnadshavare har ansvar för och självklart så får ingen vårdnadshavare förhindra eller försvåra umgänge med den andra föräldern.

Mitt råd är att försöka prata med mamman om detta igen. Om inte detta hjälper kan din man begära samarbetssamtal enligt 6 kap 18§ föräldrabalken som hänvisar till socialtjänstlagen. Under de samtalen kan de diskutera allt som rör vårdnad, boende och umgänge (inklusive om barnet ska ta med sig sina saker över helgen) och då få hjälp av någon som är utbildad i sådana här frågor. Det ska tilläggas att ingen av föräldrarna är tvingad att delta i sådana samtal, men att ständigt försvåra umgänge etc kan leda till att domstolen ändrar boende eller vårdnadslösningen som den ser ut nu. En vilja att samarbeta kan ju generellt sätt ligga i barnets bästa.

För att få veta mer eller ordna med samarbetssamtal så kan ni kontakta socialtjänsten i er kommun som ska hjälpa er med detta.

Vänligen,

Maja Karlsson
Maja Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)