Strafföreläggande m.m.

2011-05-04 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej, jag har en kompis som åkte dit på ringa narkotikabrott 2007. Han erkände direkt och fick ungefär ett år senare hem ett brev om att han kunde välja strafföreläggande med böter som påföljd. Han betalade boten direkt. Nu har han fått ett brev om att åtalet läggs ner pga att det inte föreligger tillräckliga skäl för åtalet, och att brottet är preskriberat. Hur hänger detta ihop? Och har han inte i så fall möjlighet att få tillbaka pengarna han betalade in?
SVAR
Hej och tack för din fråga!Om strafföreläggande kan man läsa i 48 kap. 4 § rättegångsbalken och i strafföreläggandekungörelsen. Du hittar lagarna här: här + här. En åklagare har möjlighet att utfärda strafföreläggande för brott som i det enskilda fallet inte skulle antas leda till annan påföljd än böter. Som du förstår är det allltså en förutsättning att böter finns med i straffskalan och att man kan anta att straffet inte skulle komma att bli något annat vid en domstolsförhandling. För att ett brottmål ska kunna avgöras genom ett strafföreläggande krävs också att den misstänkte godkänner detta. Det innebär att personen ska erkänna brottet och godta påföljden. Om den misstänkte förnekar gärningen kommer brottet i stället att prövas i domstol (om åklagaren väljer att väcka åtal). Ett strafföreläggande anses godkänt när betalningen har nått fram till den behörige mottagaren. Det är frivilligt att godkänna ett strafföreläggande och man har möjlighet att istället välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av en domstol i stället. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Den stora skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och att personen därför slipper att närvara vid en rättegång. Sammanfattningsvis kan sägas att strafföreläggande är en slags ersättning (substitut) för åtal och rättegång och som du förstår finns därför ingen möjlighet att få tillbaka några pengar utan saken anses avgjord i och med själva strafföreläggandet. Det är därför naturligt att en ev. inledd förundersökning läggs ned i samband med föreläggandet. Skriv gärna igen om du har fler frågor!Vänligen,Paulina Nilsson
Paulina Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98498)