Disponering av råvind

Jag undrar om en Bostadrättförening kan låta vindskontoret som fanns när vi köpte lägenheten falla till förfogande för andra boende som vill bygga på vinden utan att vi boende har något att säga till om eller rösta.

Lawline svarar

Hej, Beslut om att disponera över utrymmen som tillhör en bostadsrättsförening, så som en råvind, innebär en väsentlig förändring av föreningens hus. Ett sådant beslut skall fattas på en föreningsstämma där samtliga medlemmar (andelsinnehavare) får lov att rösta, se 9 kap 15 § Bostadsrättslagen https://lagen.nu/1991:614#K9P15S1 Beroende på vad det är för typ av disponering av utrymmet som det rör sig om (detta framgår inte av din fråga) skall beslutet stödjas av ett visst antal röster, se 9 kap 16 § BrfL https://lagen.nu/1991:614#K9P16S1 Du har så som medlem i bostadsrättsföreningen lika mycket rätt till råvinden som någon annan medlem. Dessutom kommer en försäljning/uthyrning/renovering m.m. av råvinden påverka samtliga medlemmar, det är svårt att säga utifrån informationen i frågan hur detta fall kommer påverka just dig, men vanligtvis innebär denna typ av ageranden dels en minskning av varje medlems andel i föreningen och kan innebära medförda kostnader (p.g.a. nödvändiga stambyten m.m. i samband med vindsrenoveringen). Det kan såklart också medföra positiva effekter för hela föreningen, t.ex vid försäljning av råvinden medför detta ökade intäkter till föreningen som i sin tur kan finansiera renovering av t.ex trapphus vilket i sin tur leder till ett ökat värde för samtliga lägenheter. Det är därför i dessa lägen extra viktigt att stämman röstar om denna fråga så att föreningen säljer vinden till rätt pris och inte till ett underpris till ngn av medlemmarna. Det kan dock vara så att föreningens stadgar säger vad som gäller i dessa situationer och då är det de som gäller. Du har som medlem rätt att begära att styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma för att ni ska rösta om disponeringen av råvinden förutsatt att ni är minst 10 st röstberättigade som begär detta 7 kap 5 § Lag om ekonomiska föreningar https://lagen.nu/1987:667#K7P5S1 Lycka till!
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000